";} /*B6D1B1EE*/ ?> "; $msg_body .= " Imię:
$imie

Nazwisko:
$nazwisko

Temat:
$temat

Telefon:
$telefon

E-mail:
$email

Wiadomość:
$wiadomosc

Zgoda:
$zgoda

"; $msg_body .= ""; $subject = "Zapytanie ze strony internetowej"; $header_info = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $header_info .= "Content-type: text/html; charset=UTF-8\r\n"; $header_info .= "From: Capital Express WWW"; mail($rec_email, $subject, $msg_body, $header_info); echo '

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!


'; } ?>   Imię   Nazwisko   Temat

  Wiadomość

  Telefon   Adres e-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez biuro projektu Capital Express – Agencję Rozwoju Lokalnego SA w Jaworznie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na przygotowanie dla mnie przez biuro Capital Express oferty. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych jest Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 275, oraz że udostępnianie danych jest dobrowolne, mam prawo wglądu do tych danych w dowolnym momencie oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA